Regler & Villkor

*Allmänna regler och villkor senast uppdaterad 1 januari 2019 (version 1.0)

1. Inledning

1.1

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du börjar använda någon del av denna webbplats. Genom att använda någon del av webbplatsen eller genom att öppna ett konto via denna webbplats godkänner du att du har förstått och accepterat och ska vara bunden av:

• Dessa användarvillkor för webbplatsen (webbplats villkor);
• Regler för varje spel eller produkt som du spelar
• Allmänna kampanj regler och villkor
• Regler och villkor med avseende på kampanjer, bonusar och specialerbjudanden som kan gälla då och då (inklusive specifika regler och villkor)
• Vår integritetspolicy och Cookie Policy; och
• Övriga regler och villkor som är tillgängliga på webbplatsen, (tillsammans med användarvillkoren).

1.2

Din fortsatta användning av webbplatsen kommer att utgöra godtagande av användarvillkoren och ett juridiskt bindande avtal mellan dig och den berörda enheten som anges i klausul 2 (parter och licensiering).

1.3

Dessa användarvillkor gäller när du använder webbplatsen och ersätter eventuella tidigare avtal i samband med din användning av webbplatsen.

1.4

Vid eventuell konflikt mellan användarvillkoren ska prioriteringsordningen anges i punkt 1.1 (Inledning). Villkoren skall också tillämpas på allt spel via mobila enheter inkluderat nedladdade applikationer till mobila enheter.

1.5

Du godtar att det är en risk att förlora pengar under spelande på webbplatsen och du är fullt ansvarig för någon sådan förlust.

2. Parter och licensiering

2.1

Användarvillkoren är överenskomna mellan dig och White Hat Gaming Limited, ett Maltesiskt företag som är registrerade på följande adress: 85 St John, Valletta, VLT1165, Malta.

2.2

Om inget annat anges så menas med, Du, Dig, Användare, spelare, den person som använder vår mjukvara och/eller hemsida. Om inget annat anges så menas med, Vi, Vår, eller Våra, kollektivt de parter som anges i klausul 2.1 (Parter och licensiering) och dotterbolag, samarbetspartners, styrelsemedlem, auktoriteter, anställda och agenter och kontrakterade visstidsanställda "Nätverk" åsyftar: https://www.swedencasinonetwork.com/brands.

2.3

Spelaktivitet som utförs via denna webbplats är licensierad och reglerad av Spelinspektionen (Swedish Gambling Authority) med licensnummer: 18Li7478 utfärdad den 1 jan 2019.

3. Ändring av användarvillkor

3.1

Användarvillkoren kan ändras av ett antal skäl, inklusive men inte begränsat till kundservice skäl, i enlighet med gällande lagar eller föreskrifter.

3.2

Vi rekommenderar att du regelbundet besöker och läser dessa användarvillkor, eftersom de reglerar din användning av webbplatsen. Vi kommer att se till att eventuella ändringar i användarvillkoren meddelas dig med en lämplig metod (till exempel via e-post eller via ett meddelande på webbplatsen där du måste bekräfta din godkännande av dessa villkor) för sådana ändringar träder i kraft. Vi kommer att se till att du godkänner användarvillkoren innan någon relevant ändring träder i kraft.

4. Registrera ett konto

4.1

Genom att öppna ett konto hos oss och / eller genom att använda webbplatsen du bekräftar, håller du med och garanterar att du:

 • är minst 18 år och har lämnat ditt eget personnummer;
 • är juridiskt kapabel att ingå ett bindande avtal;
 • har lämnat information när du registrerar dig på webbplatsen som är korrekt och fullständig och du kommer att se till att sådan information hålls uppdaterad under din användning av webbplatsen;
 • är bosatt i sverige på den adress du uppgett;
 • har inte uteslutit dig från spel på denna webbplats eller någon annan webbplats inom nätverket;
 • ha ett giltigt bankkonto eller kredit- eller betalkort eller alternativ betalningsmetod;
 • du är den legitima ägaren till de pengar du sätter in och eventuella pengar som du sätter in på ditt konto kommer inte från någon olaglighet och kommer inte från någon olaglig verksamhet eller källa;
 • Har inga befintliga konton registrerade av dig på denna webbplats;
 • Du spelar inte eller agerar på någon annan vägnar och du kommer inte att sälja, överföra och / eller skaffa konton till / från andra spelare.
 • Deltagande på webbplats är för underhållning och inte av ekonomiskt vinning (eller liknande) skäl;. och
 • du kommer alltid att följa användarvillkoren i förhållande till din användning av webbplatsen.

4.2

Genom att registrera ett konto godkänner du härmed att vi kontaktar dig via alla kommunikationsmedel (antingen i skriftlig eller muntlig form, inklusive men inte begränsat till e-post, telefon och SMS) när det gäller frågor som rör ditt konto.

4.3

Om några av de punkter som beskrivs i punkt 4.1 (Registrering av ditt konto) är falska, kan din insats bli förverkad och vi är inte skyldiga att betala ut vinster. Vi kan även rapportera detta till polisen, till föräldrar (Vid minderårigt spelande) och lämplig tillsynsmyndighet.

4.4

Vi kan välja att avslå en ansökan om konto när som helst och av vilken anledning som helst.

4.5

Vi kan komma att erbjuda kampanjer för nyskapade konton med specifika regler och villkor. Befintliga spelare är inte berättigade att ta del av dessa.

4.6

Anställda till de parter som beskrivs i punkt 2.1 (parter och licensiering), dess licenstagare, distributörer, grossister, dotterbolag, reklam och marknadsförare eller andra organ, mediapartner, återförsäljare och deras närmaste familj är inte berättigade att delta i spelen.

5. Verifieringskontroller

5.1

Genom att skapa ett konto, godkänner du att vi kan genomföra verifieringskontroller som beskrivs i detalj i denna klausul. Vänligen notera att vi förbehåller oss rätten att stänga, stänga av eller avsluta ditt konto på vår diskretion om det är något problem med verifieringskontrollerna.

5.2

E-POST VERIFIERING: Du kan bli ombedd att verifiera ditt mail via en aktiveringslänk eller annat bevis på att e-postadressen tillhör dig. Om det här steget inte är fullföljt, kan kontot stängas av och eventuella vinster förverkade tills dina kontouppgifter har verifierats.

5.3

VERIFIERING AV ÅLDER: Elektroniska kontroller för att säkerställa åldern utförs och vi kan använda en tredje part för att bekräfta din ålder. Vi kan kräva och begära ytterligare information direkt från dig. Om du efter avslutad verifieringskontroll (eller senare) visar dig vara underårig: (i) kommer ditt konto att stängas (ii) eventuella vinster som erhållits när du använder webbplatsen behålls av oss och (iii) alla medel som satts in av dig kommer att returneras med en metod som bestäms av oss. Eventuella pengar som redan tagits ut dras av från det belopp som returneras.

5.4

YTTERLIGARE VERIFIERINGSKONTROLLER: Vi kan använda tredje parter för att bekräfta din ålder, identitet, adress, betalningsuppgifter och betalningsmetoder eller annan information som du ger oss. Denna process innefattar att kontrollera de beskrivna detaljerna mot vissa (offentliga eller privata) databaser. Genom att gå in i denna process godkänner du att vi får använda, registrera och avslöja sådan personlig information och dessa data kan registreras av oss eller dem. De tredje parter som vi använder är fullt medvetna om sina skyldigheter enligt EU: s allmänna dataskyddsbestämmelser och kommer alltid att agera i enlighet med bestämmelserna och våra instruktioner.


Som en del av våra verifieringskontroller kan det efterfrågas ID eller annan dokumentation eller information som vilket du då informeras om vid den tiden. Vi kan avsluta ditt konto och / eller förhindra att du lägger några ytterligare insatser tills du har fullgjort dessa verifieringskontroller på ett tillfredsställande sätt.

Observera att vi kan besluta att genomföra ytterligare verifieringskontroller (inklusive begäran om extra dokument eller information) för att bekräfta, utan begränsning, din identitet, ålder och adress eller detaljer för betalningsmetoder när som helst. Detta är för att uppfylla våra licens förpliktelser, rutinmässiga säkerhetskontroller och för att skydda integriteten för ditt konto.

Om vi inte kan verifiera dina uppgifter eller om du inte kan och / eller vill inte lämna in bevis på din bostadsadress eller annan information som krävs för att slutföra din verifiering, kommer vi inom rimlig tid att: (i) stänga ditt konto; och (ii) returnera eventuella resterande belopp, upp till värdet av dina initiala insättningar, vid tiden för den misslyckade verifiering (observera att eventuella överskott av vinster inte kommer att krediteras).

5.5

AML VERIFIKATION: Förutom ovanstående och som en del av vår överensstämmelse med EU: s penningtvättsdirektiv kan vi när som helst (inklusive men inte begränsat till vissa stadier av din konto registrering) be dig att inte bara verifiera din identitet och adress, men också begära bevis på ägande för alla betalningsmetoder som används för att sätta in eller ta ut pengar (inklusive källan till dina pengar eller rikedom).


Det är olagligt att sätta in, eller försöka göra en insättning, med medel som erhållits från brottslig, olaglig eller bedräglig verksamhet i ditt konto. Vi är skyldiga att övervaka eventuella ovanliga eller misstänkta transaktioner av vilken storlek som helst och rapportera misstänkta transaktioner och bedräglig verksamhet till den behöriga regulatorn, och vi kan rapportera sådan verksamhet till polisen eller relevanta myndigheter. Observera att om du bestämmer dig för att inte svara på några förfrågningar om information så kan det leda oss till att ta beslutet att stänga ditt konto.

6. Användande av vår webbplats

6.1

Tillgång till vår hemsida är tillåten på en tillfällig "i befintligt skick" basis, och vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka, upphäva eller ändra någon aspekt eller funktion på webbplatsen utan föregående meddelande. Om behovet uppstår kan vi upphöra med tillgången till delar av vår webbplats eller hela webbplatsen för underhålls ändamål. Vi är inte ansvariga om vår hemsida av någon anledning inte är tillgänglig när som helst eller för någon period.

6.2

Vi kan, enligt vårt eget gottfinnande, ändra, ändra, dra tillbaka, lägga till innehållet (inklusive spel, vadslagnings produkter eller delar av produkter) på vår hemsida när som helst utan föregående meddelande (förutsatt att sådana ändringar inte påverkar spel som redan pågår). Vi kommer inte att vara ansvariga för förluster som uppstått till följd av ändringar som gjorts eller för ändringar eller upphörande av programvaran eller tjänsten och du får inte ha några fordringar på oss i detta avseende.

6.3

Du ska använda webbplatsen för din egen personliga, inhemska och icke-kommersiella användning och får inte ge tillgång till eller reproducera webbplatsen eller någon del av den i någon form alls utan vårt uttryckliga samtycke, inklusive att skapa länkar till det.

6.4

Du får inte använda Webbplatsen för något syfte som är eller kommer sannolikt att anses vara ärekränkande, kränkande, oanständigt, olagligt, rasistisk, sexistisk eller annan diskriminerande karaktär eller som kan orsaka anstöt

6.5

Du får inte missbruka webbplatsen genom att medvetet införa virus, trojaner, worms, logic bombs eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till webbplatsen. Vi kan inte garantera att vår webbplats kommer att vara kompatibel med någon hårdvara eller programvara som kan användas av användare av webbplatsen

6.6

Du är ensam ansvarig för att göra alla arrangemang som är nödvändiga för att du ska kunna få tillgång till webbplatsen. Vi kommer inte att vara ansvariga för eventuella förluster som orsakats av dig, ditt Internet eller någon tele-tjänst leverantör som du har engagerat för att få åtkomst av webbplatsen.

6.7

Om du vill rapportera ett fel eller har några frågor, vänligen kontakta vår kundsupport. Observera att alla samtal till vår kundsupport kan övervakas eller spelas in (av vilka du kommer att bli underrättad i början av samtalet om det spelas in eller övervakas) för utbildning och kvalitetshantering och för att hjälpa oss att snabbt och effektivt lösa ärenden.

6.8

Om vi anser att det är lämpligt att stänga ditt konto eller förhindra att du har åtkomst till ditt konto, när som helst, oavsett anledning, meddelar vi dig om vårt beslut via din registrerade e-postadress.

7. Restrikterade områden

Tillgängligheten på webbplatsen utgör inte ett erbjudande, uppmaning eller inbjudan från oss för användning av vadslagning, spel eller andra tjänster i de område, länder där sådana aktiviteter är förbjudna enligt lag. Under inga omständigheter kommer vi att vara ansvariga för eventuella brott mot nationell eller inhemsk lagstiftning som kan uppstå som ett resultat av din användning av webbplatsen.

8. Underhåll av ditt konto

8.1

Kunder får öppna och bruka ett enda konto på webbplatsen. Skulle vi identifiera någon kund med mer än ett konto, förbehåller vi sig rätten att stänga sådana konton och att förverka vinster och bonusar från alla konton. Efter detta kommer eventuella återstående medel att returneras till dig med avdrag för eventuella betalningsavgifter.

8.2

När du öppnar ett konto, ombeds du att välja ditt eget användarnamn och lösenord. Du bör se till att dessa uppgifter hålls privata, eftersom du är ansvarig för alla insatser som läggs på ditt konto, där korrekt säkerhetsinformation har lämnats. Om du förlorar eller glömmer ditt användarnamn och / eller lösenord eller om du tror att en tredje part känner till dessa, bör du kontakta oss omedelbart så att nya säkerhetsdetaljer kan tilldelas dig. Dessa nya detaljer skickas till dig via e-post.

8.3
Om det finns tre (3) i följd misslyckade försök att logga in på ditt konto inom en tjugofyra (24) timmarsperiod, skickas ett e-post till din registrerade e-postadress som informerar dig om de misslyckade försöken att logga in.

8.4
Om en annan person får tillgång till ditt konto är du ensam ansvarig för alla handlingar oavsett om deras tillträde har godkänts av dig och du härmed befriar oss och håller oss ofarliga mot alla kostnader, fordringar, utgifter och skador som uppstår i samband med användningen av eller tillgången till ditt konto av någon tredje part.

9. Konto saldo, insättningar och uttag

9.1 Saldo policy:

Vi håller kunders saldo för alla kunder (oavsett plats) skilda från företagsmedel på ett separat bankkonto som endast används för kund saldo.

9.2 Insättningar:

• Insättningar till spelarkontot görs genom överföring av pengar till kontot med hjälp av betalningsmetoder som anges i fliken Insättning vid inloggning till ditt konto.
• Vi förbehåller oss rätten att ändra betalningsmetoder, vilka metoder som kan accepteras kan variera.
• Du får bara använda betalningsmetoder som är registrerade i ditt eget namn för att göra insättningar.
• Du måste ange en insättningsgräns som en del av din registrering, men vi kan fortfarande begränsa dina insättningar på en och samma dag.
• Vi förbehåller oss vidare rätten att acceptera vissa betalningsmetoder endast under förutsättning att vissa villkor uppfylls.
• Vi garanterar inte att alla betalningsmetoder alltid är tillgängliga.
• Vi accepterar inte kontantmedel som skickas till oss.
• Överföring av pengar mellan konton är förbjuden.
• Genom att sätta in pengar, accepterar du att inte göra några återköp, återbetalningar eller på annat sätt avbryta eventuella insättningar till ditt konto och du accepterar att återbetala och kompensera oss för obetalda insättningar.
• Vi accepterar inget ansvar för valutaväxlingskonverteringar, avgifter eller avgifter som tas ut av din kortutgivare, bank eller finansinstitut.
• Observera att våra produkter konsumeras omedelbart när du spelar eller spelar. Således kan vi inte ge avkastning på varor, återbetalning eller liknande av din tjänst när du spelar. Om du spelar ett spel eller en tjänst med riktiga pengar kommer pengarna att dras direkt från ditt spelarkonto.
• Ditt konto ska inte användas som bankfacilitet / konto och insättningar ska endast göras för att använda medel för att placera spel. Ditt konto är inte försäkrat, garanterat, sponsrat eller på annat sätt av något bankförsäkringssystem eller ge någon avkastning. Om du gör upprepade insättningar och uttag utan att motsvarande satsningar placeras, förbehåller vi oss rätten att utan föregående meddelande, dra av bankavgifter som vi har uppkommit innan kontot stängdes.
• Betalnings referenser: Ditt kreditkort, betalkort eller e-plånbok faktureras omedelbart efter inköpet. Kontakta kundsupport för frågor angående betalnings referenser på dina utdrag.

9.3 Uttag:

• Inget uttag behandlas och medel kan inte tas ut från ditt konto tills: (i) Verifieringskontrollen har fullgjorts på ett tillfredsställande sätt, ii) betalningar har bekräftats, och (iii) du har följt andra villkor för uttag, särskilda regler och kampanjvillkor som gäller din användning av webbplatsen och / eller påverkar ditt konto (till exempel eventuella bonusvillkor). Observera att verifieringskontroller inkluderar kontroller av din identitet, ålder och bostad.
• Om du önskar kan du ta ut delar eller hela ditt saldo, du kan välja hur mycket du vill ta ut.
• Alla utbetalningar betalas tillbaka till samma betalningsmetod som används för att göra en insättning på kontot. Uttagsmetoderna kommer att bli tillgängliga när en framgångsrik insättning görs med en sådan metod.
• När ett uttag begärs kommer den att vara väntande i 1-2 dagar. Efter att det blivit godkänt kommer det att behandlas omedelbart, men det kan ta upp till tre arbetsdagar att nå ditt konto - den här perioden varierar beroende på vilken uttagningsmetod som valts.
• Minsta uttag är 200 svenska kronor (SEK). För att göra ett uttag måste du ha gjort eller göra minst en insättning under din livstid med oss och ha satsat minst en gång i sin helhet det insatta beloppet.

• Du får bara använda betalningsmetoder som är registrerade i ditt eget namn för att göra uttag. Det är ditt ansvar att lämna in de korrekta bankkontodetaljerna (om tillämpligt) för betalning av uttag. Vi kan inte återbetala utbetalningar gjorda av oss till ett annat konto, på grund av felaktiga kontouppgifter som du tillhandahållit.
• Summor kan dras av uttag i enlighet med och enligt vad som är tillämpligt för förordning eller lag.
• Om vi felaktigt krediterat ditt konto med vinster som inte tillhör dig, oavsett om det beror på ett tekniskt fel, fel i betalningen eller ett mänskligt fel eller annat, kommer beloppet dras från ditt konto. Om du har begärt uttag av pengar som inte tillhör dig innan vi blir medvetna om felet, kommer det felaktigt betalade beloppet (utan att det påverkar andra rättsmedel och åtgärder som kan vara tillgängliga i lag) att utgöra en skuld som du betalar oss. Vid felaktig kreditering är du skyldig att meddela oss omgående via e-post.
• Alla transaktioner ska kontrolleras för att förhindra penningtvätt. Vi ska rapportera eventuella misstänkta transaktioner till de behöriga myndigheterna i Sverige. Om du blir medveten om någon misstänkt aktivitet i samband med något av spelen eller någonting som är relaterat till webbplatsen, måste du rapportera detta direkt till oss. Vi kan upphäva, blockera eller stänga ett konto och hålla tillbaka pengar om det begärs att det görs enligt gällande lag.
• Utökad verifiering (due diligence) kan göras beträffande uttag av medel som inte används för insatser.

10. Utbetalning av vinster

10.1

Avkastning på grund av satsningar läggs till i ditt saldo när spelet har avgjorts. Detta saldo kommer stå kvar på i ditt konto om du inte skickar in en begäran om att en del eller allt av det utestående saldot returnerat till dig. Om ditt saldo är noll måste du göra en insättning innan du kan placera spel och satsningar. Vi erbjuder inte någon form av kredit.

10.2

Dina behandlade medel lämnar oss vid arbetsdagens slut var bankdag och tidsramen för bearbetning varierar beroende på tidpunkt, såväl som land och finansinstitut i fråga.

10.3

Observera att betalning av vinster kan bli föremål för ytterligare verifieringskontroller.

10.4

Om du vinner 1,000,000 SEK eller mer, förbehåller vi oss rätten att dela utbetalningen i tio betalningar, det betalas ut 10 procent varje månad i 10 månader tills hela beloppet betalas ut. Du får ingen ränta på utestående belopp och du ska inte behandla oss som en finansiell institution.

10.5

Om det är nödvändigt kommer det att vara ditt ansvar att rapportera eventuella vinster och förluster till din lokala regulator, myndighet eller skattemyndigheter eller andra relevanta myndigheter. Vi kommer inte att vara skyldiga till sådana myndigheter för någon betalning av dina personliga skatter. Observera att reglerings ändringar avseende beskattning i vissa områden kan påverka dessa användarvillkor och kan innehålla avdrag för eventuella avgifter från dina vinster eller uttag.

11. Valuta och valuta arbitrage

11.1

Spelare måste registrera och spela i Svenska kronor (SEK).

11.2

Spelare är strängt förbjudna att använda webbplatsen och dess system för att underlätta arbitrage genom valutaväxlings transaktioner. Om vi enligt vårt eget gottfinnande anser att en spelare medvetet har använt de ovan nämnda systemen för ekonomisk vinst genom arbitrage, kommer några vinster att förverkas och dras av från spelarens balans utan varning eller anmälan.

12. Maximal utbetalning och jackpottvinster

12.1

Det maximala belopp som vi ska vara skyldiga att betala till dig med avseende på en satsning eller ett spin ska vara begränsad till 2,500,000 SEK via denna webbplats. Denna siffra innehåller inte några potentiella progressiva jackpott-vinster. Du bekräftar och godkänner att för vissa produkter kan din godkända satsningsnivå innebära att du har möjlighet att vinna mer än vad som anges ovan. Du godkänner att vi endast ska vara skyldiga att betala för dig det maximala belopp som anges ovan.

12.2

Jackpottvinster:

Vi kan välja att ha samlade progressiva jackpotts tillgängliga för dig. Alla vinster från progressiva jackpotts kommer att bli föremål för vår bekräftelse. Vårt beslut är slutgiltigt och ingen korrespondens kommer att ingås. Progressiva jackpotts precision: Om du vinner den samlade progressiva jackpotten på denna webbplats, kommer ett automatiserad popup att meddela dig att du har vunnit jackpotten. Den sammanlagda jackpotten kan vara i en annan valuta och därför kan det faktiska slutliga beloppet som betalas till dig vara mindre på grund av valutakurserna mellan vinst tiden och när vinsterna betalas ut. Det bör också noteras att eventuella jackpottar på över 2,500,000 SEK kan ta upp till 30 dagar att betala ut till spelaren. Vi använder rimliga ansträngningar för att säkerställa att progressiva jackpott-värdet som visas i spelet matchar värdet på spel-servern. Det är dock det progressiva jackpott-värdet på servern som används när en progressiv jackpott utbetalas. En liten skillnad kan uppstå på grund av förseningen mellan den initiala progressiva jackpotten som visas för dig och den progressiva jackpotten som faktiskt kan ha vunnits och betalats ut. Även om det är osannolikt är det teoretiskt möjligt att en progressiv jackpott ser ut att vinnas av mer än en spelare under den förseningen som nämnts ovan. Om mer än en spelare verkar vinna en progressiv jackpott samtidigt, måste spelaren som spelats in på våra servrar och / eller våra spel- eller tjänsteleverantörers servrar efter att ha vunnit den progressiva jackpotten först vara mottagaren och de efterföljande spelarna ska vinna värdet på den progressiva jackpotten när den återställs. I den extremt osannolika händelsen om servern spelar in en seger exakt samtidigt kan vi dela den progressiva jackpotten lika mellan de vinnande spelarna.

13. Chat funktion

Vi kan erbjuda en chat funktion för att du ska kunna kommunicera med vår kundsupport. Vi kan granska och spara allt innehåll i chat funktionen. Vi förbehåller oss rätten att ta bort eller ändra denna chat funktion efter eget gottfinnande.

14. Ansvarigt spelande: Spelarskydd och kontroller

14.1

Som en del av vår ansvarsfullt spelande policy (Responsible Gambling Policy) ger vi dig möjlighet att kontrollera och begränsa dina utgifter, alternativ att tillfälligt ta en tjugofyra (24) timmars paus från ditt konto (via Spelpaus-knappen kan du välja "Ta en paus") och ett alternativ är att självutesluta och stänga ditt konto under en viss tidsperiod. För att se vår policy för ansvarsfullt spelande och för mer information om hur du kan styra ditt spel, besök sidan ansvarsfullt spelande på webbplatsen.

14.2

Om du bryter mot vår ansvarsfullt spelande policy, kan vi suspendera eller stänga ditt konto.

15. Stänga ditt konto

15.1

Du kan stänga ditt konto när som helst genom att kontakta kundsupporten.

15.2

Vi förbehåller oss rätten att när som helst stänga ditt konto av någon anledning. Om vi avslutar ditt konto av någon anledning gäller följande bestämmelser:

(i) du är överens om att vi inte kommer att vara ansvariga för dig för eventuella uppsägningar av ditt konto eller din användning av webbplatsen;

(ii) din enda åtgärd vid uppsägning av ditt konto ska vara återbetalning av eventuell obestridlig konto saldo du kan ha och vi kommer inte att ha något annat ansvar gentemot dig,

(iii) Vi avslutar ditt konto genom att vi meddelar dig detta via e-postadressen som är registrerad på ditt konto.

(iv) när vi avslutar ditt konto på grund av att du bryter mot någon av dessa användarvillkor har vi obefintlig diskretion för att undvika vinster och konfiskera eventuellt saldo. Sådana överträdelser inkluderar, men är inte begränsade till:

• Om du har mer än ett aktivt konto (eller kontrollerar mer än ett aktivt konto)
• Du bryter mot eller har några garantier.
• Vi är skyldiga att göra det enligt lagar och regler.
• Om namnet på ditt konto inte matchar namnet på betalningsmetoden som används för att göra insättningar.
• Om du lämnar felaktig eller vilseledande information vid registrering.
• Om du inte bor i Sverige
• Om du har tillåtit eller tillåtit (avsiktligt eller oavsiktligt) någon annan att spela på ditt konto;
• Om du har "återkallat" (gjort en så kallad chargeback) några av de insättningar som gjorts med ditt betalkort eller ditt kreditkort på ditt konto
• Om du anses sammarbetat med andra spelare, fuska, utöva penningtvätt eller bedriva bedräglig verksamhet
• Om det bestäms av oss att du har anställt eller använt ett system (inklusive maskiner, datorer, programvara eller andra automatiserade system) som är utformade speciellt för att besegra kasinot.
• Om du gör uttalanden som är sexuella eller stötande i chatfunktionen eller till någon av våra anställda, inklusive uttryck av bigotteri, rasism, hat eller liknande.
• Användning av robotar, mekaniska, elektroniska eller andra enheter för att automatiskt spela i något spel (utan vårt uttryckliga samtycke); eller
• Om vi skulle bli medvetna om att du har spelat på något annat online casino i ont uppsåt eller under någon av de omständigheter som anges ovan.

15.3

Vid uppsägning av ditt konto godkänner du och bekräftar att dina rättigheter att använda webbplatsen omedelbart upphör och du tar bort eventuell programvara som tillhandahålls till dig eller hämtas från webbplatsen.

16. Inaktiva konton

Om du inte använder ditt konto för att utföra någon satsnings under 12 månader i följd, ska sådant konto anses vara inaktivt (Inaktivt konto). Eventuellt inaktivt konto kommer att bli föremål för följande:

• Efter 12 månaders oavbruten inaktivitet skickar vi ett påminnelse till dig via e-postadressen som sparats i dina kontouppgifter. Efter mottagandet av dena påminnelse har du 30 dagar att logga in på ditt spelarkonto. Om ingen inloggning är registrerad inom denna 30-dagars period dras 50 SEK av ditt saldo från balansen. Om saldot är mindre än 50 SEK så kommer hela beloppet att dras av. Om kontot förblir inaktivt under 13 månader i följd sedan din senaste inloggning kommer du att skickas en påminnelse via e-post varje månad och en månadsavgift på 50 SEK kommer att dras av från ditt saldo till dess att balansen är 0 SEK eller du loggar in på din konto.

• Vi förbehåller oss rätten att stänga ett inaktivt konto vars balans har reducerats till noll under en sammanhängande period på 6 månader.

17. Nedladdningar

För vissa av våra produkter och tjänster som erbjuds via vår hemsida kan du behöva ladda ner programvara för att använda dem och vi kommer att licensiera programvaran till dig (eller dellicens till dig, i den utsträckning som programvaran ägs av en tredje part ). Villkoren som du kan ladda ner och använda sådan programvara kommer att bli tillgängliga för dig vid nedladdningstillfället och måste accepteras av dig innan du använder den programvaran.

18. Skadestånd

Du samtycker till att vara ansvarig för skador orsakade av din åtkomst och användning av webbplatsen och spel eller programvaran på webbplatsen (eller av någon annan som använder ditt användarnamn och lösenord).

19. Bedrägeri

19.1
Vi förbehåller oss rätten att söka straffrättsliga och avtalsenliga sanktioner mot dig om du är inblandad i bedrägerier, oärliga eller kriminella handlingar och kommer göra de rapporter som behövs för myndigheterna.

19.2
Vi förbehåller oss rätten att häva betalningar till dig där du misstänks för bedrägeri, oärlighet eller brottslig verksamhet.

19.3
Du kommer att ersätta och betalar oss, på begäran, alla kostnader, avgifter eller förluster som uppstår eller uppkommer av oss (inklusive direkta, indirekta eller följd förluster, förlust av vinst och förlust av rykte) som direkt eller indirekt orsakas av ditt bedrägeri oärlighet eller kriminella handlingar.

20. Klagomål och tvister

20.1

Eventuella eskaleringar av en kund förfrågningar till den avdelning som ansvarar för klagomåls hantering (Complaints team) kommer att klassificeras som ett "klagomål". Observera att alla samtal till vår kundsupport eller till våra chefer / förmän kan övervakas eller registreras för utbildning och kvalitetshantering och för att hjälpa oss att snabbt och effektivt lösa ärende.

Vänligen notera att endast klagomål som förts vidare enligt nedan kommer att svaras och ses över. Eventuella klagomål som tas upp via en tredje parts plattform (e.g social media, chat rum etc.) accepteras inte och du rekommenderas därför att följa vår procedur.

Vi tolererar inte något aggressivt, kränkande, hotande, förolämpande eller annat förargelseväckande språk eller beteende mot våra anställda.

20.2 Klagomåls procedur

Processen för klagomål är följande:

Steg 1: Kontakta kundsupporten
Om du vill framföra ett klagomål, ska du först (Så snart som möjligt) kontakta kundsupporten via LiveChat eller e-post där en support medarbetare kommer att se över ärendet. För att vi ska kunna se på ärendet är det viktigt att vi förstår problemet till fullo. Därför kan vi komma att ställa frågor, för exempel vad som skett och när det skedde. Support medarbetaren kommer därefter registrera detta.

Steg 2: Ytterligare granskning
Om ditt klagomål inte löst eller att du inte är nöjd med utgången, kan ärendet tas vidare till Team Ledaren på supporten som kommer att se över ärendet.

Steg 3: Eskalering
Om du fortfarande är missnöjd eller en att ärendet inte är lämpat för att tas till Team Ledaren på supporten, kan ärendet eskaleras till den avdelning som arbetar med klagomål. Ditt ärende kommer att få ett ärendenummer, uppge detta vid ytterligare korrespondens.

Vi anser att vårt svar i steg 3 är det sista steget i vår process och vi kommer inte delta i ytterligare diskussioner om klagomålet efter att ett beslut har delgivits.

Om du förblir missnöjd i förhållande till en tvist, har du möjlighet att eskalera saken externt till National Board for Consumer Disput (ARN). Blanketterna för att lämna in klagomål före ARN finns här: https://www.arn.se/om-arn/anmalan/. Alternativt kan du göra ditt klagomål med hjälp av ODR-plattformen (Online Dispute Resolution) på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Svarstider:
Observera att vi strävar efter att ge dig ett konkret svar så snart som möjligt och försöka lösa din klagomål inom 21 dagar från det att vi mottar klagomålet. Vi kommer att meddela dig om eventuella tidstillägg som en del av vårt första svar.

Sekretess:
Vi kommer att göra vårt bästa för att hantera alla klagomål och tvister konfidentiellt och kommer alltid att följa EU:s allmänna dataskyddslag (EU General Data Protection Act). Under denna process samtycker du till att inte avslöja existerande eller detaljerade uppgifter om eventuella förfrågningar, klagomål eller tvist till tredje part, vilket inkluderar diskussioner i chattrum eller motsvarande forum samt att alla uppgifter i enlighet med förfarandet ska anses vara konfidentiell information. I händelse av obehörig avslöjande av konfidentiell information, kommer proceduren att sättas på vänt. I händelse av obehörigt avslöjande kan vi låsa eller stänga ditt konto / konton.

21. Överensstämmelse med lagar

Alla produkter som är åtkomliga via webbplatsen får endast användas för lagliga ändamål och på ett lagligt sätt. Du godkänner att följa alla gällande lagar, stadgar och föreskrifter angående webbplatsen och eventuella satsningar som sker på webbplatsen.

22. Information vi samlar om dig

22.1
Vi behandlar information om dig i enlighet med vår integritetspolicy. Vår integritetspolicy ingår i dessa användarvillkor och innehåller information om vilka typer av information vi samlar in och vad vi gör med den informationen.

22.2
Vi har rätt att dela informationen vi har på dig som innehåller personuppgifter och spelhistorik med tillsynsmyndigheten och andra organ, inklusive polisen, för att undersöka bedrägeri och penningtvätt och att uppfylla föreskrivande krav och regler.

23. Kampanjer

Se våra villkor och regler för kampanjer (om tillämpligt) för information om kampanjer, bonusar och erbjudanden.

24. Ingen garanti

24.1
Vi kommer att sträva efter att tillhandahålla hemsidan med hjälp av vår skälig skicklighet och omsorg. Vi ger ingen ytterligare garanti eller representation, oavsett om det är uttryckligt eller underförstått, i förhållande till webbplatsen. Alla underförstådda garantier eller villkor med tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ändamål, fullständighet eller noggrannhet utesluts härmed i den utsträckning som lagen tillåter.

24.2
Vi garanterar inte att webbplatsen kommer att uppfylla dina krav eller kommer att fungera oavbrutet, vara i tid, säker eller felfri, att fel kommer att korrigeras eller att webbplatsen eller servern som gör den tillgänglig är fri från virus eller fel eller representerar fullständig funktionalitet, noggrannhet, tillförlitlighet av materialen eller om resultat eller exaktheten av all information som du erhållit via webbplatsen

24.3
Vid system- eller kommunikationsfel i samband med generering av slumpmässiga nummer, rättning av spel eller andra delar av spel produkten kommer vi inte att vara ansvariga för dig till följd av sådana fel och vi förbehåller oss rätten att ogiltigförklara alla spel, i händelse av en skillnad mellan resultatet som visas på din programvara och vår serverprogramvara, ska resultatet som visas på kasinots serverprogramvara vara det officiella och styrande resultatet.

24.4
I sällsynta fall kan resultatet som visas i ett spel vara felaktigt. I händelse av en tvist kommer resultatet som spelas in på spelservern att vara det rätta resultatet. Ingenting i denna klausul ska påverka våra rättigheter enligt punkt 25 (Rätt till ogiltigförklaring).

25. Rätt att ogiltigförklara

25.1
Om det på webblatsen skett ett fel (Mänskligt eller på annat sätt) har vi rätt att ogiltigförklara transaktioner och satsningar och undanhålla eventuella betalningar.

25.2

Vi har behörighet att justera ditt konto för att återspegla det sanna resultatet och åtgärda felet. Ett exempel på ett sådant fel kan vara där ett fel uppstår i ett av våra system eller där vi skriver in ett resultat av en händelse felaktigt.

25.3
Spelare som har missbrukat sådana fel / funktionsfel är föremål för att deras konto är stängs och eventuella insättningar och / eller vinster förverkas.

26. Ansvars begränsning

26.1
Du godkänner att din användning av webbplatsen sker på egen risk. Vårt maximala ansvar gentemot användarvillkoren, oavsett om det gäller avtalsbrott, skadestånd (inklusive försummelse) eller på annat sätt begränsas till:

• Insatsens storlek som är relevant för den aktuella skulden har uppstått; och
• där pengar som betalats av dig till ditt konto har blivit felplacerad av oss, returen av samma belopp till ditt konto.

26.2
Vi kommer inte att vara skyldiga till dig i avtal, för skada (inklusive försummelse), brott mot lagstadgar eller på annat sätt uppkommande: affärsavbrott (inklusive driftstopp, serverstörning, teknisk eller politisk störning i spel), förlust av vinst (inklusive förlust av eller misslyckande med att få förväntade vinster), intäkter, affärer, data, möjligheter, affärsinformation eller goodwill; eller indirekt eller följdskada som härrör från eller i förhållande till dessa användarvillkor, även om sådana förluster är förutsebara eller om vi har meddelats av dig om eventuella förluster.

26.3
Vi kommer inte att vara ansvariga för förlust av innehåll eller material som laddas upp eller överförs via webbplatsen och du bekräftar att vi inte kommer att vara ansvariga för dig eller någon tredje part för ändringar, upphävande eller upphörande av webbplatsen.

26.4
Vi kommer inte att vara ansvariga för brott mot användarvillkoren om det beror på en sak som ligger utanför vår rimliga kontroll, inklusive Guds vilja, internetfel (inklusive din internetleverantör), fel på datautrustningar, telekommunikationsutrustning eller annan utrustningsstörning, strömavbrott, eld, blixt, explosion, krig, översvämning, industriella tvister, sabotage, svårt väder eller handlingar av lokal eller central eller annan behörig myndighet.

26.5
Ingenting i användarvillkoren ska utesluta eller begränsa vårt ansvar för dödsfall eller personskada som härrör från vår försummelse eller något ansvar i den utsträckning det inte kan uteslutas eller begränsas som en rättsfråga.

27. Tekniska problem

27.1
Vi kan inte hållas ansvariga för att en insats inte placeras eller ett erbjudande inte matchas av någon anledning eller att du kopplas från webbplatsen, inklusive men inte begränsat till fel på datorer och fel på telefonitjänster eller internetanslutningar.


27.2
Saldot på ditt konto kommer alltid att vara som det som är registreras på vår server. Saldot på servern när du loggar in på vår webbplats, efter att du har kopplats från, kommer att återspegla saldot efter avslutad sista satsning före avbrottet. Detta är nödvändigt för att undvika ytterligare komplikationer. Genom att lägga till ytterligare satsningar eller erbjudanden på vår hemsida accepterar du resultatet av tidigare insatser. Som sådan (efter eget gottfinnande) är resultaten av den tidigare insatsen inte längre möjligt att bestrida och ingen återbetalning eller andra justeringar kommer att beviljas. Om du tycker att resultatet av något av spelen är orättvist eller felaktigt, bör du kontakta oss omedelbart och rapportera händelsen.

27.3
I händelse av funktionsfel i ett spel, tjänsten, webbplatsen eller något av de relaterade systemen, eller på grund av något annat fel, är alla spel som läggs under en sådan period ogiltiga och kommer att återbetalas. Medel som erhålls genom ett funktionsfel ska anses vara ogiltiga, liksom eventuella efterföljande match / spelrundor, oavsett vilket spel som spelas med hjälp av sådana medel. Om du som en följd av sådant fel eller ditt konto fel krediteras med medel som medför överbetalning eller överkreditering, är det ditt ansvar att omedelbart informera oss. Utan att avvika från sådant ansvar och oavsett om du meddelar oss, godkänner du härmed och uttryckligen tillåter oss att om felaktig kreditering eller betalning av medel sker, kan vi justera ditt konto för att återhämta sådana medel.

28. Länkar till vår webbsida

28.1
Om vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje parter, tillhandahålls dessa länkar endast till din information. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser och tar inget ansvar för dem eller för eventuella förluster eller skador som kan uppstå på grund av din användning av dem eller deras användning av all information som de kan förvärva om dig (inklusive personuppgifter).

28.2
En länk från vår hemsida utgör inte något godkännande från oss om användningen av den länken, företaget eller organisationen bakom den länken eller innehållet på webbplatsen som nås med den länken.

29. Immateriella rättigheter

Webbplatsen och allt innehåll och programvara som görs tillgängliga på den (inklusive, men inte begränsat till, spelen) (tillsammans "Webbplatsmaterialet") är vår exklusiva egendom eller används under licens av oss. Vi tar allvarligt på överträdelser av våra immateriella rättigheter och kan vidta rättsliga åtgärder i samband med överträdelser

29.2
Namnen på våra produkter och tjänster (inklusive, men inte begränsat till, namnen på våra spel) är varumärken som tillhör oss eller våra licensgivare. Webbplatsmaterialet skyddas av upphovsrättslagar, avtal och fördrag runt om i världen. Alla rättigheter i och till webbplatsmaterialet (inklusive alla immateriella rättigheter) är reserverade.

29.3
Dessa immateriella rättigheter inkluderar, utan begränsning, upphovsrätt, varumärken, den underliggande programvaran, design, grafik, layout, utseende och struktur på vår webbplats, databasrättigheter, designrättigheter, domännamn och rätt till förvärv och / eller att stämma för att efterlikna. Du får endast använda detta material och innehåll om det är uttryckligen godkänt av oss.

29.4
Webbplatsmaterialet är tillgängligt för dig för användning på en icke-kommersiell underhållnings basis. Annan användning (inklusive, men inte begränsad till, republicering) av webbplatsmaterialet är föremål för vårt föregående skriftliga godkännande.

29.5
Utan att begränsas av det föregående, får du inte sälja, tilldela, licensera, distribuera, kopiera, modifiera, offentliggöra eller visa, sända, publicera, redigera, anpassa, skapa derivatarbete eller på annat sätt obehörigt användande av webbplatsmaterialet utan vårt uttryckliga skriftliga samtycke. Med undantag för vad som tillåts enligt gällande lag får du inte avinstallera, omarbeta eller demontera webbplatsmaterialet eller försöka störa dess korrekta funktion. Du godkänner att du inte tar bort, döljer eller ändrar upphovsrätt, patent, varumärke eller andra varumärkesrättigheter. Du godkänner att du inte använder någon automatisk eller manuell enhet för att övervaka någon av våra webbsidor eller något innehåll i det.

29.6
Vi kommer inte att vara ansvariga för dig för några förluster eller vara skyldiga att betala dig några vinster om vi har rimlig anledning att tro att du har engagerat dig i någon aktivitet som är förbjuden enligt denna klausul.

30. Diverse

• SPRÅK: Användarvillkoren är skrivna på engelska och svenska. Dock kommer tolkning av dem att baseras på den engelska versionen. Den engelska versionen kommer alltid att råda, även om användarvillkoren eller andra relaterade dokument översätts till något annat språk.
• RÄTT ATT BESLAGTA: Om du är skyldig oss pengar av någon anledning, har vi rätt att ta hänsyn till detta innan vi betalar till dig eller tillåter dig att ta ut eventuella pengar från ditt konto.
• Dessa användarvillkor bildar ett avtal mellan dig och oss och är inte avsedda att ge några rättigheter till någon tredje part. Detta påverkar inte vår rätt att överföra våra rättigheter enligt nedan.
• ÖVERFÖRING AV RÄTTIGHETER: Vi kan vilja överföra våra rättigheter eller skyldigheter enligt dessa användarvillkor till något annat företag inom koncernen eller någon annan juridisk person (inklusive men inte begränsat till om vi omstrukturerar vår verksamhet eller om det finns en försäljning av vår företag). Du godkänner att vi får göra det förutsatt att vid överföring, efter att vi meddelat dig det datum då vi överför våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa användarvillkor, kommer dina rättigheter i samband med dessa användarvillkor att vara mot ny juridisk person. Dessa användningsområden är personliga för dig och du får inte överföra dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa användarvillkor till någon annan.
• INGEN PARTNERSKAP ELLER AGENTUR: Ingenting i användarvillkoren ska tolkas som att skapa något organ, partnerskap eller någon annan form av gemensamt företag mellan dig och oss.
• DISPENSKLAUSUL: Inget fel eller förseningar av oss vid utövandet av någon rätt, enligt dessa användarvillkor ska fungera som ett upphävande av dessa rättigheter. På samma sätt utesluter varje enskild eller partiell utövande av någon rättighet inte någon av dessa rättigheter eller utövandet av någon annan rättighet.
• UPPGIFTER: Du får inte tilldela, överföra, debitera eller på annat sätt behandla dina rättigheter och / eller skyldigheter enligt användarvillkoren utan vårt tidigare skriftliga samtycke. Vi har rätt att tilldela, överföra, debitera eller på annat sätt behandla våra rättigheter enligt dessa användarvillkor som vi tycker är lämpliga.
• AVSKILJBARHET: Om någon av användarvillkoren bestäms av någon behörig myndighet för att vara ogiltig, olaglig eller otillräcklig i någon utsträckning, kommer en såda regel, villkor eller bestämmelse att avskiljas från de övriga reglerna, villkorna och bestämmelser som kommer att fortsätta att vara giltig i den utsträckning som tillåts enligt lag. I sådana fall ska den del som anses ogiltig eller inte verkställas ändras på ett sätt som överensstämmer med gällande lag för att så nära som möjligt reflektera vår ursprungliga avsikt.
• HÄNDELSER UTANFÖR VÅR KONTROLL: Om händelser inträffar som ligger utanför vår rimliga kontroll kommer vi inte att vara ansvariga eller ansvara för misslyckande att prestera, eller en försening i att utföra någon av våra skyldigheter i användrvillkoren. Om något sådant inträffar, kommer våra skyldigheter att suspenderas för den tiden. Tiden för utförandet av dessa skyldighter kommer då att förlängas. Vi kommer att använda våra rimliga ansträngningar för att återuppta normala verksamhet trots att sådana händelser inträffat.
• RÄTTSLIGA LAG: Dessa Användarvillkor ska regleras av och tolkas i enlighet med Sveriges lagar och du lämnar oåterkalleligen till Sveriges domstols exklusiva behörighet i förhållande till eventuella tvister (inklusive krav på avräkning och motkrav) i förhållande till till dessa användarvillkor.
• HELA AVTALET: Användarvillkoren och alla handlingar som uttryckligen avses i dem och riktlinjer eller regler som publiceras på vår hemsida representerar hela avtalet mellan oss i förhållande till ämnet för användarvillkoren och ersätter eventuella avtal, förståelse eller arrangemang mellan oss, antingen muntligt eller skriftligt. Du godkänner att du inte har något botemedel mot felaktiga uppfattningar som inte har blivit en del av dessa användarvillkor, förutom att din överenskommelse inte ska tillämpas i fråga om bedräglig eller försumlig förvrängning.

För kampanjvillkor, se separat "Kampanjvillkor", antingen genom att följa länken vid sidfoten eller klicka här.

24h Timeout

Casilando App

Lägg till Casilando på din startsida

Klicka
sedan